Site icon Suomen ilmasto

Ilmastodata helposti saatavassa muodossa

Tälle sivustolle on koostettu Suomen Ilmatieteen laitokselta vapaasti saatavissa oleva ilmastodata helposti tulkittaviksi graafeiksi ja analyyseiksi muokatussa muodossa. Kaikkea aineistoa on käytetty sellaisenaan ilman muutoksia.

Datan lähde on Ilmatieteen laitoksen Avoin Data vuodesta 1959 eteenpäin sekä erikseen Ilmatieteen laitokselta pyydetty data ajalta ennen vuotta 1959. Avoin rajapinta on lukittu antamaan ulos ainoastaan vuotta 1959 tuoreempaa aineistoa. Tästä syystä osa datasta on pyydetty erikseen ohi avoimen rajapinnan.

Miksi tämä sivusto on olemassa?

Ilmastieteen Laitoksen omat sivustot antavat varsin rajallisesti tietoa menneestä Suomen ilmastosta. Vaikkapa vuositilastot ovat saatavilla vain vuodesta 2000 eteenpäin. Tai vuoden korkeimmat lämpötilat vain vuodesta 1961 eteenpäin.

Tämän sivuston tarkoitus on antaa suodattamattomana kuva kaikesta dokumentoidusta Suomen ilmastosta sellaisena kuin se on saatavilla.

Vanhoja aineistoja tulee kuitenkin tulkita tietyllä varauksella; mittausmenetelmät, mittausasemien sijainnit ja tietojen lukuajankohdat ovat muuttuneet. Mutta perusasiat ovat säilyneet: Jos jossain päin Suomea mitattiin 1.7.1930 korkeimmaksi lämpötilaksi 32 astetta, on tämä edelleen tietyin rajoituksin vertailukelpoinen tilanne nykypäivään nähden.

Kaikkea tältä sivustolta löytyvää dataa on käytetty Ilmatieteen laitoksen Avoimen datan lisenssin mukaisesti.

Exit mobile version